NIMBUS


AKTUÁLNĚ PROJEKTY REFERENCE SLUŽBY O SPOLEČNOSTI KONTAKT EN

ČT

Zasedací místnost dětské tvorby

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects

ČT Déčko

Zasedací místnost

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects

TRIEXPERT v Praze - Holešovicích, Praha

Nově otevřená prodejna TRIEXPERT v Praze - Holešovicích, v budově Art Gen na Argentinské

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects

Restaurace a bary Mánes, Praha

Mánes představuje se svou úchvatnou historií nejen známou architektonickou a kulturní památku, ale také zhmotnění dávné slávy i náročných časů československého umění, poprvé byl otevřen 1930. Návrh propojuje jednotlivé prostory společnými jmenovateli: přizpůsobení se historickému stylu a typu prostoru, použití nejmodernějších materiálů a technologií, pohodlí, umístění prvků umění, vybavení pro audio-video. Rozdílnost jednotlivých prostorů je dána jejich funkcemi a různými typy atmosféry, které tvoříme.

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects

Poliklinika Liberec

Navrhovaná poliklinika je umístěna na rozhraní průmyslové zóny, krajinné zeleně a obytné zóny, čímž vytváří vhodný přechodový článek jak prostorově, tak z hlediska hlučnosti a znečištění. Jedná se o jednopodlažní pavilony zakomponované do okrasné zeleně ve formě parku. Volná hmotová kompozice pravoúhlých nízkých pavilonů je doplněna strukturou pergol a stříšek organických tvarů, která je nepravidelně obklopuje a prostupuje.

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects
NIMBUS Architects NIMBUS Architects