NIMBUS


AKTUÁLNĚ PROJEKTY REFERENCE SLUŽBY O SPOLEČNOSTI KONTAKT EN

TRIEXPERT v Praze - Holešovicích, Praha

Nově otevřená prodejna TRIEXPERT v Praze - Holešovicích, v budově Art Gen na Argentinské

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects

Restaurace a bary Mánes, Praha

Mánes představuje se svou úchvatnou historií nejen známou architektonickou a kulturní památku, ale také zhmotnění dávné slávy i náročných časů československého umění, poprvé byl otevřen 1930. Návrh propojuje jednotlivé prostory společnými jmenovateli: přizpůsobení se historickému stylu a typu prostoru, použití nejmodernějších materiálů a technologií, pohodlí, umístění prvků umění, vybavení pro audio-video. Rozdílnost jednotlivých prostorů je dána jejich funkcemi a různými typy atmosféry, které tvoříme.

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects

Poliklinika Liberec

Navrhovaná poliklinika je umístěna na rozhraní průmyslové zóny, krajinné zeleně a obytné zóny, čímž vytváří vhodný přechodový článek jak prostorově, tak z hlediska hlučnosti a znečištění. Jedná se o jednopodlažní pavilony zakomponované do okrasné zeleně ve formě parku. Volná hmotová kompozice pravoúhlých nízkých pavilonů je doplněna strukturou pergol a stříšek organických tvarů, která je nepravidelně obklopuje a prostupuje.

NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects NIMBUS Architects
NIMBUS Architects NIMBUS Architects